IMPORTÀNCIA

La posidònia forma un ecosistema equiparable a l’Amazones i es diu que és el pulmó del Mediterrani, ja que absorbeix grans quantitats de CO2 i expulsa O2, entre 4 i 20 litres diaris per metre quadrat que oxigenen la mar i l’atmosfera terrestre.

És un bioindicador de la qualitat de l’aigua, ja que és molt sensible a la contaminació i, per tant, allà on hi ha més posidònia és on l’aigua és de major qualitat.

És una reserva de biodiversitat, ja que proporciona un hàbitat en el qual 400 espècies vegetals i 1000 animals es refugien, s’alimenten i es reprodueixen, algunes de les quals són exclusives d’aquest hàbitat.

Proporciona un gran recurs pesquer i una font d’alimentació humana.

Alguns dels organismes són filtradors, com la nacra o el cogombre de mar, que s’alimenten de les partícules orgàniques i controlen la quantitat de nutrients a la columna d’aigua, fent que aquesta estigui neta i transparent.

Constitueix una barrera natural per a què les marees no treguin l’arena de les platges, ja que atenua l’hidrodinamisme.

Els rizomes (tiges) fixen el sediment, esmorteint les onades, disminuint l’erosió i protegint les dunes.

L’acumulació de fulles mortes a la platja conforma un element protector enfront les onades i els temporals.

Presenta valor cultural, estètic, turístic, didàctic, religiós/espiritual i paleo-ecològic (mostra l’evolució de l’ecosistema), a més de la importància que posseeix en si mateixa l’espècie individual, les seves comunitats i els seus processos.

Té valor econòmic, ja que constitueix una font d’ingressos derivada de la pesca i el turisme per aigües netes i arenes blanques, a més de l’hàbitat que proporciona a tantes espècies, la gran producció d’oxigen i la retenció de sediments, entre d’altres.

Per tot això, les praderies de Posidonia oceanica situades al Parc natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera van ser declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1999.