BIBLIOGRAFIA Y REFERÈNCIES

INFORMACIÓ BÀSICA

Albalat Oliver, B. (2018). Estudi bibliomètric sobre l’impacte de les activitats antròpiques en les praderies de Posidonia oceanica (L.) Delile a la Mediterrània amb una perspectiva ecoregional. Facultat de Ciències, Universitat d’Alacant (UA). Treball de Fi de Grau en Grau de Ciències del Mar. Alacant.

De Ambrosio, L. & Segovia, E. (2000). Las praderas de Posidonia: importancia y conservación. Propuesta de WWF/Adena. FCM Preimpresión. S.L. Madrid.

Decreto 25/2018 de 27 de julio, sobre la conservación de la Posidonia oceanica en las Illes Balears. Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), 28 de julio de 2018, núm. 93, pp. 25994 a 26042.

Fanerógamas marinas. EcuRed. Web [Consulta: 21 novembre 2018]

Praderies de posidònia. Fundación para la conservación y recuperación de animales marinos (CRAM). Web [Consulta: 21 novembre 2018]

Flickr. Web [Consulta: 11 març 2019]

Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Life Posidonia. Las praderas de Posidonia. Web [Consulta: 11 març 2019]

IMPORTÀNCIA

De Ambrosio, L. & Segovia, E. (2000). Las praderas de Posidonia: importancia y conservación. Propuesta de WWF/Adena. FCM Preimpresión. S.L. Madrid.

Luque, A. & Templado, J. (Eds.). (2004). Praderas y bosques marinos de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Andalucía.

Ruiz, J.M.; Guillén, J.E.; Ramos Segura, A. & Otero, M.M. (Eds.). (2015). Atlas de las praderas marinas de España. IEO/IEL/UICN, Murcia-Alicante-Málaga, 681 pp.

Aquarium Life. Web [Consulta: 11 març 2019]

BIODIVERSITAT RESIDENT

Gili i Sardà, J.M. (1982). Fauna de cnidaris de les illes Medes. Treballs de l’Institució Catalana d’Història Natural, vol 10, 175 pp. Barcelona.

Ruiz, J.M.; Guillén, J.E.; Ramos Segura, A. & Otero, M.M. (Eds.). (2015). Atlas de las praderas marinas de España. IEO/IEL/UICN, Murcia-Alicante-Málaga, 681 pp.

Zabala, M.; Garcia-Rubies, A. & Corbera, J. (2005). Peixos litorals. Col·lecció Norai 10. Badalona.

Alessandro Falleni. Fotografo Naturalista. Web [Consulta: 19 desembre 2018]

APHOTOMARINE. Web [Consulta: 19 desembre 2018]

Club d’Immersió Biologia. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Web [Consulta: 19 desembre 2018]

Flickr. Web [Consulta: 19 desembre 2018]

World Register of Marine Species (WoRMS). Web [Consulta: 19 desembre 2018]

ANDREY NEKRASOV. UNDERWATER PHOTOGRAPHER. Web [Consulta: 20 desembre 2018]

CalPhotos. Web [Consulta: 20 desembre 2018]

Christian König Photography. Web [Consulta: 20 desembre 2018]

Conchology. Web [Consulta: 20 desembre 2018]

Données d’Observations pour la Reconnaissance et l’Identification de la faune et la flore Subaquatiques (DORIS). Web [Consulta: 20 desembre 2018]

Dryades project. Web [Consulta: 20 desembre 2018]

European Marine Life. Web [Consulta: 20 desembre 2018]

Hardy’s Internet Guide to Marine Gastropods (& Near Classes). Web [Consulta: 20 desembre 2018]

ID-Bio. Web [Consulta: 20 desembre 2018]

iNaturalist. Web [Consulta: 20 desembre 2018]

International Bryozoology Association (IBA). Web [Consulta: 20 desembre 2018]

Norwegian Seaweeds. Web [Consulta: 20 desembre 2018]

Región de Murcia digital. Web [Consulta: 20 desembre 2018]

Science Source. Web [Consulta: 20 desembre 2018]

Seaslugs Guadeloupe. Opisthobranches et Planaires de l’archipel guadeloupéen. Web [Consulta: 20 desembre 2018]

Wikimedia Commons. Web [Consulta: 20 desembre 2018]

Wikipedia. Web [Consulta: 20 desembre 2018]

USOS

Ruiz, J.M.; Guillén, J.E.; Ramos Segura, A. & Otero, M.M. (Eds.). (2015). Atlas de las praderas marinas de España. IEO/IEL/UICN, Murcia-Alicante-Málaga, 681 pp.

Save Posidonia Project. Web [Consulta: 25 desembre 2018]

AMENACES

Albalat Oliver, B. (2018). Estudi bibliomètric sobre l’impacte de les activitats antròpiques en les praderies de Posidonia oceanica (L.) Delile a la Mediterrània amb una perspectiva ecoregional. Facultat de Ciències, Universitat d’Alacant (UA). Treball de Fi de Grau en Grau de Ciències del Mar. Alacant.

De Ambrosio, L. & Segovia, E. (2000). Las praderas de Posidonia: importancia y conservación. Propuesta de WWF/Adena. FCM Preimpresión. S.L. Madrid.

Invers, O. & Manuel Ruiz, J. (2002). Impacte de l’activitat humana sobre les praderies de Posidonia oceanica. Departament d’Ecologia, Universitat de Barcelona (UB). L’Atzavara, vol. 10 (p. 71-81). Barcelona.

Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras. Boletín Oficial del Estado (BOE), 12 de diciembre de 2011, núm. 298, pp. 132711 a 132735.

Ruiz, J.M.; Guillén, J.E.; Ramos Segura, A. & Otero, M.M. (Eds.). (2015). Atlas de las praderas marinas de España. IEO/IEL/UICN, Murcia-Alicante-Málaga, 681 pp.

Telesca, L. et al. (2015). Seagrass meadows (Posidonia oceanica) distribution and trajectories of change. Scientific Reports volume 5, Article number: 12505. Italy.

AlgaeBase. Web [Consulta: 9 gener 2019]

Club d’Immersió Biologia. Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona. Web [Consulta: 9 gener 2019]

Ojo a las invasoras. Web [Consulta: 9 gener 2019]

World Register of Marine Species (WoRMS). Web [Consulta: 9 gener 2019]

CONSERVACIÓ

Celdrán Sabater, M.D. (2011). Nuevas técnicas de reimplante con semillas de Posidonia oceanica. Revista Eubacteria, Nº26. Murcia.

De Ambrosio, L. & Segovia, E. (2000). Las praderas de Posidonia: importancia y conservación. Propuesta de WWF/Adena. FCM Preimpresión. S.L. Madrid.

Ruiz, J.M.; Guillén, J.E.; Ramos Segura, A. & Otero, M.M. (Eds.). (2015). Atlas de las praderas marinas de España. IEO/IEL/UICN, Murcia-Alicante-Málaga, 681 pp.

Save Posidonia Project. Web [Consulta: 25 desembre 2018]

CARTOGRAFIA

Ruiz, J.M.; Guillén, J.E.; Ramos Segura, A. & Otero, M.M. (Eds.). (2015). Atlas de las praderas marinas de España. IEO/IEL/UICN, Murcia-Alicante-Málaga, 681 pp.

Telesca, L. et al. (2015). Seagrass meadows (Posidonia oceanica) distribution and trajectories of change. Scientific Reports volume 5, Article number: 12505. Italy.

GALERIA FOTOGRÀFICA

Flickr. Web [Consulta: 17 desembre 2018]

Junta de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Life Posidonia. Las praderas de Posidonia. Web [Consulta: 11 gener 2019]

LEGISLACIÓ

De Ambrosio, L. & Segovia, E. (2000). Las praderas de Posidonia: importancia y conservación. Propuesta de WWF/Adena. FCM Preimpresión. S.L. Madrid.

Ruiz, J.M.; Guillén, J.E.; Ramos Segura, A. & Otero, M.M. (Eds.). (2015). Atlas de las praderas marinas de España. IEO/IEL/UICN, Murcia-Alicante-Málaga, 681 pp.