BIODIVERSITAT RESIDENT

A continuació figura una llista d’algunes espècies que habiten l’ecosistema que proporciona Posidonia oceanica, amb el seu nom científic, el nom comú (si en presenten), imatges i el nom de l’investigador que va descriure l’espècie amb la data.

FAUNA

ISÒPODES (grup de crustacis)

MISIDACIS (grup de crustacis)

DECÀPODES (grup de crustacis)

CNIDARIS (meduses i pòlips)

POLIQUETS (classe de cucs)

BRIOZOUS (grup d’invertebrats aquàtics)

GASTERÒPODES (grup de mol·luscs: caragols i llimacs)

EQUINODERMS (estrelles i eriçons de mar)

BIVALVES (grup de mol·luscs)

CEFALÒPODES (grup de mol·luscs)

TORTUGUES MARINES

PEIXOS

FLORA

FANERÒGAMAS MARINES (plantes)

Aquestes formen praderies extenses junt a la posidònia, però constitueixen ecosistemes independents, amb les seves pròpies espècies residents.

ALGUES